Zelfsturing - zo werkt dat

#6 - Q&A Special

April 12, 2019

Zelfsturing bij Infocaster begon 5 jaar geleden met de vraag "Hoe kunnen we nu….?". De (voorlopig) laatste aflevering van de podcastserie 'Zelfsturing - zo werkt dat' sluiten we af met vragen van luisteraars. Zet je schrap voor de Q&A Special!

Host en auteur Joost Ramaer werpt Infocaster-oprichter Sander Hoeken de vragen voor de voeten. Want wat gebeurt er als je als team ineens - boem bam - zelfsturend bent? Is iedereen wel geschikt om in een zelfsturende organisatie te werken? Werkt zelfsturing alleen wanneer alle werknemers hoger opgeleid zijn? En hoe investeer je als zelfsturend team om te verbeteren, zowel op financieel vlak als op het gebied van werkplezier? Verder kom je er in deze rocking and amazing aflevering achter of magisch denken wel of niet bestaat, wat wantrouwen met je organisatie doet en wat een (r)evolutie in 2.600 kleine stapjes met zelfsturing te maken heeft.

Blijf je na het luisteren van de podcast nog zitten met prangende vragen?
Op bit.ly/infocasterboek bestel je het boek over zelfsturing bij Infocaster, genaamd 'Maar hoe dan?'.

Play this podcast on Podbean App